Boka kurser

 • BOKA-KURSER-A-

  Projektet Rätten att leva mitt liv är avslutat.
  Besök gärna hemsidan
  JagHarLust.se
  Där vi samlar våra metoder,
  erfarenheter och tips.

  KURSER FÖR DIG SOM HAR
  DAGLIG VERKSAMHET ELLER STÖDBOENDE

  En person som sitter i permobil spänner armmusklerna och ser arg ut.

  Du kan anmäla dig till en kurs
  om känslor och kroppen,
  om lust och rättigheter.

   

  Vi träffas en gång i veckan
  under sex veckor.

  På våra kurser
  pratar vi med varandra
  och lyssnar på varandra
  i en liten grupp.

  Vi pratar om
  vad som känns bra
  och vad som känns dåligt

  Vi pratar om
  hur det är att vara kär
  eller om sex.

  Ibland tittar vi på film
  eller på en liten teater.

  Ibland spelar alla teater
  och provar på
  hur man flirtar.

  Ibland provar vi på
  hur man säger NEJ
  när man inte vill.

  Klicka här om du vill anmäla dig till kursen!

   

   


  KURSER FÖR PERSONAL, CHEFER OCH POLITIKER

  Magnus står framför en whiteboard-tavla och pratar.

  Vi kommer gärna håller utbildningar, workshops eller handledning för personer som jobbar inom eller ansvarar för LSS-verksamheter. Det kan exempelvis vara inom kommun, landsting/region eller hos privata aktörer inom omsorgen.

  På våra utbildningar arbetar vi med:

  – Grundläggande kunskaper inom sexualitet och relationer

  – Analys av brukarnas verklighet, med övningar för att se deras perspektiv.

  – Etiskt förhållningssätt

  – Kritisk och konstruktiv reflektion kring det egna och gemensamma arbetssättet

  – Konkreta metoder och material som går att använda ute i verksamheterna

  Vi vill helst träffa varje grupp under minst två halvdagar. Kontakta oss för att veta mer!

  magnus (a) kulturparken.net
  0762-62 56 98