För Personalen

 • FOR-PERSONALEN-A

  Om projektet Rätten att leva mitt liv 2014-2017

  Kulturparken (Kulturföreningen Parken) genomförde det 3-åriga projektet Rätten att leva mitt liv i samarbete med FUB Uppsala, Landstinget i Uppsala län (Hälsa och Habilitering) och Uppsala kommun (Kultur i vården). Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

  Syftet med projektet var att informera om sex och samlevnad samt om rättigheter och skyldigheter för människor med ett LSS-beslut, främst med diagnosen utvecklingsstörning.

  Projektet Rätten att leva mitt liv är avslutat.
  Besök gärna hemsidan
  JagHarLust.se
  Där vi samlar våra metoder,
  erfarenheter och tips.

  I det här dokumentet kan du läsa
  om våra deltagares erfarenheter och förslag.

   

  KURSER FÖR PERSONAL, CHEFER OCH POLITIKER

  Magnus står framför en whiteboard-tavla och pratar.

  Vi kommer gärna håller utbildningar, workshops eller föredrag för personer som jobbar inom eller ansvarar för LSS-verksamheter. Det kan exempelvis vara inom kommun, landsting/region eller hos privata aktörer inom omsorgen.

  PÅ VÅRA UTBILDNINGAR ARBETAR VI MED:

  – Grundläggande kunskaper inom sexualitet och relationer

  – Analys av brukarnas verklighet, med övningar för att se deras perspektiv.

  – Etiskt förhållningssätt

  – Kritisk och konstruktiv reflektion kring det egna och gemensamma arbetssättet

  – Konkreta metoder och material som går att använda ute i verksamheterna

  Vi vill helst träffa varje grupp under minst två halvdagar. Kontakta oss för att veta mer!

   

  Vi anpassar våra workshops till era behov och möjligheter. För mer information om workshops för personalen kontakta info@kulturparken.net